Vad den här sidan innehåller

För att göra det möjligt för så många medlemmar som möjligt att på ett tidigt stadium diskutera motioner till SKB:s fullmäktige läggs de av mig kända motionerna ut här. Det kan tyckas underligt att motionerna blir offentliga men dels har SKB:s nuvarande styrelse (och fullmäktige) ej accepterat min motion om ett internt diskussionsforum (något som alla demokratiska organisationer har) och dels får inte alla medlemmar del av motionernas fullständiga innehåll (endast styrelsens version av motionerna publiceras i tidskriften Vi i SKB, då med styrelsens kommentarer).

Alla motioner är viktiga, de handlar egentligen om en och samma sak - medlemmarnas kontroll över sin egen organisation. Dock de motioner som handlar om egna hem innehåller ett förslag på paradigmskifte för organisationen SKB, ett förslag som ligger mig själv särskilt varmt om hjärtat. Ett skifte som i sak innebär en återgång till SKB:s gamla mål, värderingar och syfte. Nu anpassade till dagens samhälle. Själva utgångspunkten finns i motionen Egna Hem på höjden och tankarna i denna fullföljs i ytterligare några motioner som du finner nedan, texten på respektive länk börjar med Egna Hem...

Idéerna som framförs i de här motionerna är dessutom av generell betydelse eftersom de lika gärna kan gälla för de allmännyttiga/kommunala bostadsföretagen. Dessa är ju egentligen inget annat än gigantiska kooperativ där de kommunala invånarna är medlemmar.

Kvartersrådet Segelbåten

Henrik Lindberg, Måns Jonasson

Mikael Spolander

Henrik Lindberg

Kvartersrådet Kampementsbacken
Föreningen Kampementsbacken

Mikael Möller

Lite historia om vår förening finns i följande fyra dokumentutdrag


Av intresse är också att studera tillgänglig offentlig statistik. Jag håller mig då till den bostadsstorlek jag själv har dvs "3 rum och kök", värdeår 1961-1970 (det står 1963 på huset).

Vi ser på försättsbladet att medelhyran i Stor-Stockholm var 5781 kronor med en felmarginal på 91 kronor år 2007. På sid 17 kan vi läsa att bostäder "om 3 rum och kök" byggda 1961-1970 hade en årlig kvm-hyra på:

Ägarkategori kvmhyra variation
Kommunalt 751 14
Privat 777 22

År 2007 var kvm-hyran på Kampementsbacken, byggd 1963, 876 kronor. I denna summa ingår en hemförsäkring som om jag tecknar den privat kostar ca 150 kronor i månaden. Hyreskostnaden blir därför ca 855 kronor. Sannolikt är hyreskostnaden högre eftersom SKB borde ha en rejäl rabatt, säg 50 kronor (någon som vet?). Hyreskostnaden på SKB Kampementsbacken är högre än i både de kommunala och privata bolagen. Detta utan att behöva beakta den insats som varje boende medlem måste stå.

Läs de fyra SKB dokumenten ovan en gång till.

År 2009 kan vi i Mitt i Östermalm (27 januari 2009) läsa:
Sibyllegatan 5 rum 152 kvm 789 kronor
Karlaplan 8 rum 240 kvm 835 kronor
Södermannagatan 1 rum 44 kvm 875 kronor


Den hyrespolitiska diskussionen

Nedanstående texter är en fortsättning på de diskussioner som löpt under åren. Av läsaren önskar jag gärna veta om något i dem är fel eller kan uppfattas som kränkande. Min avsikt är som alltid att vara korrekt och saklig men det är lätt att slinta. Mycket att tänka på. Att något hakar upp sig på enkla fel är onödigt.

År 2008 gjorde jag en större utredning avseende ägarlägenheter och hur dessa skulle kunna vara en lösning för medlemmarna i SKB (se Egna Hem på höjden). Här ges korta beskrivningar för tre grupper - köande, boende och anställda - vad avser nackdelarna med det gamla SKB och fördelarna med det föreslagna nya SKB. Ett SKB anpassat till vår tid.
I den fjärde motionen kommenteras en del av de mest horribla påståenden i pressen - vad avser ägarlägenheter.

Den följande gruppen av motioner behandlar anställda, förtroendevalda samt indexering. Den första motionen konstaterar torrt att fastighetsskötarna egentligen är den enda grupp anställda de boende har behov av. Som konsekvens härav kan SKB dra in tjänster för att på så sätt minska de boendes kostnader.
Sen diskuteras hur löner och arvoden skall vara offentliga samt det absurda i att styrelsens arvoden indexeras för inflation men inte medlemmarnas sparpengar.

Nästa grupp av motioner ger exempel på hur styrelsen "förskingrar" de boende medlemmarnas pengar. Man tar pengar från de boende och spenderar det man tagit på att bygga för de köande (ibland dyrt). Det blir så klart över till höga löner till vissa anställda samt rundliga arvoden.
Det kan tyckas konstigt att de köande ej haft en höjning sedan 70-talet men om man vet att 5 av 8 ordinarie ledamöter i styrelsen tillhör kategorin köande medlemmar samt att ordförande själv är köande så är man inte längre förvånad. Det är alltid lätt att göra av med andras pengar. Att styrelseledamöterna själva skulle bidra till SKB:s hälsa är väl otänkbart.

Och så den självklara demokratifrågan: Varje medlem skall lätt kunna kommunicera med varje annan medlem.
Att SKB nu tagit fram ett nytt webbaserat system utan att tillgodose detta självklara krav är en skandal.


Till sist: Jag åtar mig förtroendeuppdrag. Den enda vägen till ett återupprättande av den ursprungliga idéen med Stockholms Kooperativa Bostadsförening går via val av medlemmar som är demokrater (i ordets ursprungliga betydelse).
Om någon mer ställer upp till förtroendeposter så sätter jag gärna ut dennes namn här. Eller kanske vi skall ta det i det interna forumet?