Portal

för medlemmarna i

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

Stockholms Kooperativa Bostadsförening:s styrelse och administration har under en lång följd av år vägrat öppna ett diskussionsforum för medlemmarna. Det håller därför på att skapas andra forum för diskussion, bland annat denna portal, där bland annat länkar till andra medlemmars sidor successivt läggs ut.
Portalen är också öppen för Stockholms Kooperativa Bostadsförenings styrelse och administration (i den mån de även är medlemmar).

I pdf-dokumenten är ibland text blå och understruken. För markören över denna text (som ändras till en pekande hand). Klicka nu så kommer ett nytt dokument upp.

Om någon har goda/dåliga erfarenheter av en hantverkare lägger jag gärna ut det här.
Här två länkar som underlättar valet av hantverkare www.spikifoten.se samt brabyggare.se.

Här lägger jag också ut egna och andras motioner till fullmäktiget med ytterligare diskussioner och motiveringar rörande de frågor de behandlar.

Här läggs även ut annat som kan vara av intresse för att förstå vad som händer/bör hända med våra bostäder.

Stambytet på Kampementsbacken
Tapetsering har skett i två sovrum. I övrigt återstår det mesta. Det kommer skrivas mer om detta förskräckliga stambyte.

Nyttig information för intresserade, inför 2014 års fullmäktige

Professor kalkyl (ods-format)
Använd en ordbehandlare som kan läsa öppna format (som Libre Office, Open Office mfl vilka alla är fritt tillgängligt). Om du går ner till Konstanter, i kolumn A, kan du ändra på vissa ingångsvärden som Årsränta, Uppräkningsfaktor, Insatsen i % av byggkostnaden, Avskrivningstiden i år samt Driftkostnad i kronor per kvm och månad

Professor kalkyl (pdf-format)
Endast läsmöjlighet

The exponential function and its meaning for society
En youtubevideo på engelska

Farmors och morfars sparade pengar (del 1)
Farmors och morfars sparade pengar (del 2)
Farmors och morfars sparade pengar (del 3)

Ägarlägenheter diskuterades första gången på årsmötet 2007. Sedan dess har diskussionen växt lavinartad. SKB skulle vara en ypperlig organisation för att skapa just denna boendeform. Följande dokument ger en introduktion till området Motion angående ägarlägenheter (2007-12-29). Fler aspekter belyses i motionsform under åren 2008, 2009, 2010 och 2011.

Länken här ger ett föredrag om det ursprungliga SKB, vad som hänt under de år som gått samt ett förslag på vad som skall göras för att återställa SKB till dess urspungliga mål.

Länk till Stockholms Kooperativa Bostadsförening