Mikael Möller

En diskussion av styrelsens svar samt de frågor som kom upp på beredningsmötet den 22 maj.