Vad den här sidan innehåller

För att göra det möjligt för så många medlemmar som möjligt att på ett tidigt stadium diskutera motioner till SKB:s fullmäktige läggs de av mig kända motionerna ut här. Det kan tyckas underligt att motionerna blir offentliga men dels har SKB:s nuvarande styrelse (och fullmäktige) ej accepterat min motion om ett internt diskussionsforum (något som alla demokratiska organisationer har) och dels får inte alla medlemmar del av motionernas fullständiga innehåll (endast styrelsens version av motionerna publiceras i tidskriften Vi i SKB, då med styrelsens kommentarer).

Alla motioner är viktiga, de handlar egentligen om en och samma sak - medlemmarnas kontroll över sin egen organisation. Dock de motioner som handlar om HyrÄga innehåller ett förslag om ett återgående till SKB:s ursprungliga mål, värderingar och syfte. Nu anpassade till dagens samhälle. Själva utgångspunkten finns i texten Egna Hem på höjden (en sammanställning av ett antal motioner)

Idéerna som framförs där är av generell betydelse ty de kan lika gärna gälla för de allmännyttiga/kommunala bostadsföretagen. Dessa är ju egentligen inget annat än gigantiska kooperativ där de kommunala invånarna är medlemmar.

Lite historia om vår förening finns i följande fyra dokumentutdrag


Den SKBpolitiska diskussionen

Nedanstående motioner är en fortsättning på den diskussion jag och andra försökt föra under åren. Ingen motion är underskriven. Läsaren kan således själv trycka ut den, skriva under och skicka in i eget namn. Självklart finns här utrymme för motioner från hela SKBkollektivet. Skicka dem till skb@syntes.be.

Egna hem på höjden

Diskussionen om HyrÄga började 2007 (kallades då Egna Hem på höjden) med en motion från Timmermannen. Jag har sedan fortsatt den diskussionen, i motionsform, under 2008, 2009, 2010 och nu 2011.


Medlemsmöten och anställda


Återgång till SKB:s grundprincip


Till frågan om valproceduren


Demokrati

Varför man inte skall blanda grupper med olika ekonomiska intressen.