Lite historia om vår förening finns i följande fyra dokumentutdrag