Lite historia om vår förening finns i följande fyra dokumentutdrag


Nedan är mina motioner för 2013. Två av dem är helt onödiga men eftersom SKB censurerar, de finns inte i motionsdatabasen, skickar jag in dem igen.